Voor gastouders

Hoe werkt het?

Een gastouder worden in 6 stappen 

Stap 1: Aanmelding

$

Na aanmelding neemt de consulent van Jenny’s Gastouderbureau contact met je op om je wensen door te nemen.
Het kan zijn dat je als gastouder al een gezin op het oog hebt, anders ga je samen met de consulent op zoek naar een geschikt gezin.

Stap 2: Intake

$

Tijdens de intake vertelt de consulent van Jenny's Gastouderbureau je over de verschillende aspecten rondom het werk als gastouder.
Samen bespreek je de pedagogische visie, daarbij kun je ook je eigen wensen rondom de opvang aangeven. Alles wordt vastgelegd in een intakeformulier. De consulent zoekt vervolgens samen met jou een passend gezin.

Stap 3: Kennismaking

$

De consulent van Jenny’s Gastouderbureau regelt een kennismakingsgesprek tussen jou en de vraagouder(s), en is zelf ook bij dit gesprek aanwezig. Zijn jullie een match? Dan maken we een vervolgafspraak voor een koppelingsgesprek.

De consulent voert een risico-inventarisatie uit op de locatie waar je als gastouder de opvang verzorgt en registreert je als gastouder bij de gemeente. Zelf zorg je voor de registratie in het personenregister.

Stap 4: Koppelingsgesprek

$

In het koppelingsgesprek wordt de opvang formeel geregeld door het ondertekenen van de overeenkomsten, het bespreken van de wensen en het ondertekenen van toestemmingsformulieren. Deze formulieren bewaar je in een map op de opvanglocatie.

Stap 5: Wennen

$

Het is belangrijk dat jij als gastouder en de op te vangen kinderen aan elkaar, en eventueel aan de nieuwe opvanglocatie, wennen.Hiervoor plannen we een wen-moment in. De ouder(s) zij vrij om aan te geven of ze hier wel of niet bij aanwezig willen zijn. Ook is het mogelijk om een extra wen-moment in te plannen.

Voelt het goed voor beide partijen? Dan kan de opvang officieel beginnen.

Stap 6: Evaluatie

$

Jaarlijks is er een evaluatie en RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) door de consulent van Jenny’s Gastouderbureau op de opvanglocatie.