Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke verplichting voor een rookmelder pér verdieping, ook voor bestaande bouw. Ophangen is tegenwoordig supermakkelijk bijvoorbeeld met dubbelzijdig tape. Maak jouw huis veiliger met een rookmelder met 10 jarige batterij- en levensduur. Waar je de rookmelders moet plaatsen lees je verderop in dit item, net als andere tips en wetenswaardigheden over rookmelders.

Rookmelderverplichting – rookmelderplicht

Per 1 juli 2022 stelt de overheid, dat ook in bestaande woningen een rookmelder moet hangen op elke woonetage. Sinds 2003 gold de rookmelderverplichting al voor nieuwbouwhuizen maar vanaf 1 juli geldt dit dus ook voor bestaande woningen.

Wacht niet tot die datum, maar hang ze gelijk op. Rookmelders redden écht levens.

Rookmelders: vraag en antwoord

De brandweer heeft een aantal welgestelde vragen op een rijtje gezet:

Waar moeten de rookmelders hangen?

Een woning die niet bij de bouw al voorzien is van rookmelders moet op elke woonverdieping minimaal 1 rookmelder hebben hangen. Ons advies is om zowel de vluchtroute als de ruimten waarin je slaapt te voorzien van een rookmelder. Hang de rookmelder aan het plafond – want rook stijgt op – en minstens vijftig centimeter vanaf de muur of een hoek. Meer informatie en specifiek plaatsingsadvies vind je op deze pagina over rookmelders en op www.rookmelders.nl.

In geval van het plaatsen van een rookmelder in een caravan: hang de rookmelder aan het plafond, niet te dicht in een hoek, eventueel dichtbij of boven een mogelijke risicobron.

Waar moet ik op letten bij het kopen van een rookmelder?

Op de verpakking en op de rookmelder staat de levensduur. Het klinkt misschien gek, maar de rookdetectiecellen degenereren en dat maakt vervanging na 10 jaar noodzakelijk. Rookmelders met batterijen die je elk jaar moet vervangen, lijken goedkoop in aanschaf maar daar komt gemiddeld nog € 20,- bij op (9 jaar x 1 of 2 nieuwe batterijen). Daar komt bij dat je er elk jaar aan moet denken om de batterijen tijdig te vervangen. Dat maakt ze minder aantrekkelijk en betrouwbaar en vaak ook duurder dan eerst gedacht. Wij adviseren daarom rookmelders te kopen met batterijen die 10 jaar meegaan. Wil je het helemaal goed doen, koop dan rookmelders die je onderling met elkaar kunt koppelen, zodat ze allemaal afgaan als de eerste begint te piepen bij brand. En dan zijn er nog rookmelders voor mensen die slecht horen. Meer informatie daarover vind je op deze pagina over rookmelders en op www.rookmelders.nl.

Andere belangrijk aandachtspunt: kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder met het Europese keurmerk EN 14604. Het keurmerk houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht. Twijfel je over de veiligheid van de melder, leg deze dan voor aan de leverancier. Helpen zij je niet verder, dan kan je nog contact opnemen met de Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit. Zij hebben onder andere de veiligheid van consumentenproducten in de taakomschrijving.

Hoe moet ik de rookmelders onderhouden?

Haal maandelijks de stofzuiger even langs de rookmelders. Dan blijven ze zo veel mogelijk stofvrij. Als te veel stof zich ophoopt in een melder, functioneert die niet goed meer (en kan hierdoor afgaan terwijl er geen brand is). Test de rookmelders iedere maand door de testknop in te drukken. Wacht met het vervangen van een batterij niet tot deze helemaal leeg is, maar vervang ‘m op een vaste dag in het jaar. Beter nog schaf rookmelders aan met batterijen die 10 jaar meegaan.

Hoe zit het met handhaving van de rookmelderverplichting?

Handhaving is niet aan de brandweer. Daarvoor zijn vanuit het Bouwbesluit, de gemeenten verantwoordelijk. In de praktijk is het voor de gemeente moeilijk om te controleren of iedereen de rookmelders op elke woonetage heeft hangen. Bovendien, kopen en ophangen is één, maar wie ziet of jij de rookmelders ook goed onderhouden hebt en of er werkende batterijen in zaten op het moment van brand? Daarom: hang ze niet op voor de minister of voor een verzekeraar, maar op de eerste plaats voor je eigen veiligheid en voor de mensen wiens leven je lief is.

Is de rookmelderverplichting van invloed op mijn verzekeringspremie?

Dit is iets waarover iedere verzekeraar zelf beslist. We verwachten echter dat de meeste verzekeraars deze verplichting niet van invloed laten zijn op de hoogte van de premie of op het uitkeren van een schadebedrag.

Bron: brandweer.nl

Ken je de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag al? Dit is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag. In dit bericht vertel ik je er meer over.