Voor ouders

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die aangesloten zijn bij Jenny’s Gastouderbureau. Ze vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen die via mijn gastouderbureau opgevangen worden.

​Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om, in samenwerking met de organisatie, de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren. Ook kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak, en dus invloed, op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie, gevraagd en ongevraagd, over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in een oudercommissie?

Elke ouder die een kind bij een gastouder onderbrengt, kan in de oudercommissie van het bijbehorende gastouderbureau plaatsnemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Lijkt het jou leuk om onderdeel te worden van de oudercommissie van Jenny’s Gastouderbureau? Stuur dan een mail naar info@jennysgastouderbureau.nl.