Voor ouders

Wat zijn de kosten van de opvang?

Het tarief dat je betaalt bereken ik als volgt:

Berekening kosten per maand

Maandelijkse kosten = bureaukosten + (gastoudervergoeding x uren)

Kosten gastouderbureau

De bureaukosten die je per maand bij Jenny’s Gastouderbureau betaalt zijn:

I

Vanaf € 30,- per maand voor 1 kind

In vergelijking met andere gastouderbureaus is dit tarief behoorlijk laag. Een bijkomend voordeel is dat ik geen inschrijfkosten berekenen. De opzegtermijn is één maand.

Let op!

Als er weinig uren afgenomen worden, verlaag ik de bureaukosten. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact met me op.

Kosten gastouder

Een gastouder die opvang biedt op een eigen opvanglocatie werkt volgens een uurtarief. Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Jij en je gastouder spreken samen een vergoeding per kind per uur af. Dit kan ook een vast bedrag per uur zijn, ongeacht het aantal kinderen waarop je gastouder past.

Gemiddeld kun je uitgaan van een tarief van € 5,00 tot € 7,00 per kind per uur. Als een gastouder aan huis komt bij de ouder, wordt meestal een vast uurtarief afgesproken. De ouder betaalt dan per uur minimaal het wettelijk minimumloon.

Toeslag kinderopvang

De overheid stimuleert ouder(s) om te blijven werken en geeft daarom subsidie op de kosten van kinderopvang. Het tarief waarover de overheid wil meebetalen is € 6,52 per uur per kind (2022). Dit betekent dat de overheid een bepaald percentage vergoedt over een maximaal uurtarief van € 6,52 per uur. Dit percentage is (nu nog) afhankelijk van het (gezamenlijke) jaarinkomen van de ouder(s). Uiteindelijk streeft de overheid naar (gedeeltelijk) gratis opvang. Hoe dit eruit gaat zien in gastouderopvang is nog niet bekend.

I

Wist je dat je over de gastouderopvang én de bureaukosten een toeslag van de belastingdienst ontvangt?