Voor gastouders

Diplomalijst

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder:

Middelbaar beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

 • A verpleegkundige
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
 • Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • Arbeidstherapie (AT)
 • A-Verpleegkundige
 • A-verpleegster
 • A-verpleger
 • B Verpleegkundige
 • B-Verpleegkundige
 • B-verpleger
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Cultureel werk (CW)
 • Diploma A (ziekenverpleging)
 • Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Getuigschrift A (ziekenverpleging)
 • Getuigschrift B (ziekenverpleging)
 • Helpende breed 2
 • Helpende sociaal agogisch werk 2
 • Helpende welzijn 2
 • Helpende Zorg en Welzijn 2
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en Opvoeding;
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
 • Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
 • Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
 • Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg 2

Middelbaar beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

 • Pedagogisch werker
 • Pedagogisch werker 3
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4
 • Pedagogisch Werker kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch 2
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi)residentiële hulpverlening
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • SPW lang
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundige Z
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verpleging A
 • Verpleging B
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Verzorgingsassistent(e)
 • Z Verpleegkundige
 • Z-Verpleegkundige
 • Zwakzinnigenzorg 3

Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid NXI
 • Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in
 • Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke oefening
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken
 • voor Meisjes
 • Activiteiten leidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Bachelor of Nursing
 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Docent Mime
 • Docerend musicus
 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en
 • volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Hoofdonderwijzer
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Creatief Educatief Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
 • kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar speciaal onderwijs
 • Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
 • Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde 4

Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Sport en Bewegen
 • Verpleegkunde
 • 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
 • 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
 • 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

Locatie

Hortensialaan 12-A

9713 KM Groningen

Contact