Voor gastouders

Deskundigheidseisen

Een van de eisen die de overheid aan gastouders stelt is dat ze gekwalificeerd zijn om op professionele wijze kinderen op te vangen. Daarnaast moet de opvanglocatie aan bepaalde eisen voldoen. Naast het geven van liefde en aandacht breng je de kinderen normen en waarden bij en houd je ze bezig met activiteiten die passen bij hun niveau en de leeftijd.

Diploma’s en documenten

Als je in het bezit bent van de vereiste diploma’s (hier vind je een lijst van alle kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder) en documenten, is de volgende stap een registratie in het Landelijk Personenregister Kinderopvang (LRK). Daar help ik je graag bij.

Ik kom, op afspraak, bij je langs op de opvanglocatie om alle benodigde documenten met je door te nemen. Ook voeren we een risico-inventarisatie uit. Hierin bekijken en bespreken we onder andere veiligheidsrisico’s (verbranding, verwonding, vergiftiging, etc.) en gezondheidsrisico’s (medisch handelen en hygiëne). Daarnaast bespreken we ook het pedagogisch beleidsplan.

Alles wordt vastgelegd in een rapportage en verzameld in een map die altijd op de locatie aanwezig moet zijn.

Registratie in het LRK

De aanvraag om geregistreerd te worden in het LRK neem ik je volledig uit handen.

Voor deze aanvraag heb je de volgende documenten nodig:​

N

Geldig diploma voor de gastouderopvang

N

Geldig EHBO-diploma voor kinderen

N

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

N

Risico-inventarisatie van de opvanglocatie

N

Geldig identiteitsbewijs

N

Inschrijving in het Personenregister Kinderopvang

Zodra de gemeente en de betreffende regionale GGD de aanvraag hebben beoordeeld, ontvang je het inschrijvingsnummer van het LRK en kun je aan de slag als gekwalificeerde en geregistreerde gastouder.